Fitness

Odredite cilj i pronađite motivaciju za vježbanje

Motivacija je psihički proces koji pokreće organizam na aktivnost, usmjerava aktivnost u određenom pravcu i regulira intenzitet i vrijeme trajanja aktivnosti.

Želimo li motivirati ljude na vježbanje i zadržati ih aktivnima,važno je utvrditi razloge zbog kojih se pojedinac odlučuje za određenu vrstu aktivnosti s obzirom na ciljeve vježbanja, vrijednosti i stavove.

Ljudi vježbaju iz različitih razloga, ali uglavnom zato što žele učiniti nešto dobro na planu svog tjelesnog ili mentalnog zdravlja ili tjelesnog izgleda. Motivacija je svakako jedna od najznačajnijih komponenti u strukturi ličnosti koja predstavlja dinamički snagu ličnosti i zato se smatra važnom za objašnjenje ponašanja.

Motivacija unutar psihologije gotovo da predstavlja najsloženije područje, budući da su motivacijski procesi usko povezani s nizom ostalih psihičkih procesa. Nemoguće je govoriti o motivaciji a da se ne spomenu emocije koje nužno prate motivirano ponašanje, zatim percepcija, ostali kognitivni procesi u vezi s odlučivanjem između dva ili više ciljeva, osobine ličnosti s obzirom na uobičajeni stil ponašanja u stanju motiviranosti itd.

Motivaciju za vježbanje čini određeni omjer između psiholoških i fizioloških faktora koji potiču vježbača. Svako prisustvo motiva praćeno je odgovarajućim fiziološkim promjenama i izraženo kao izvjesno stanje napetosti koje je uvjet akcije i usmjerenosti prema nekom cilju. Faktori koji motiviraju ljude da počnu vježbati nisu obavezno isti oni koji će ih potaknuti da ostanu aktivni tijekom vremena.

Prema teoriji kognitivne evaluacije, da bi pojedinac bio motiviran za neku aktivnost, u njegovoj motivacijskoj strukturi trebali bi prevladavati intrinzični razlozi.

Drugim riječima, u toj aktivnosti treba uživati i doživljavati je zanimljivom, a da bi to bilo moguće ona mora biti optimalno izazovna, mora omogućiti doživljaj kompetentnosti te osoba mora imati osjećaj internalne kontrole, od odabira aktivnosti, do kontrole nad situacijom što proizlazi iz osnovne ljudske potrebe za autonomijom.

Ako osoba kroz vježbanje i tjelesnu aktivnost učestalo doživljava pozitivno iskustvo i zadovoljava potrebu za autonomijom, postoji realna mogućnost da će takvo iskustvo moći preslikati i u druge aspekte vlastitog života.

Izvor: Šimunić V, Barić R. Motivacija za vježbanje povremenih rekreativnih vježbača

Fitness – vježbanje. Foto: Arhiva

Odgovori

Back to top button