Klubovi

TAEKWONDO CENTAR BAN KEGLEVIĆ

Adresa: BLEIWEISOVA 28Grad: ZAGREB
Poštanski broj: 10000Država: HRVATSKA

Prethodnica organiziranog vježbanja taekwondo-a u Hrvatskoj zapravo počinje osnivanjem karate kluba Kata 1966. godine (Iljadica, Pečko, Podhraški). Članovi karate kluba Kata tada između ostalog od 1967. vježbaju i tzv. korejski karate – Taekwondo.

Taekwondo Centar Zagreb – Ban Keglević Dolaskom majstora Park Sun Jae 1968. godine počinje organizirano vježbanje taekwondo-a u Hrvatskoj ( i bivšoj SFRJ), a majstori Nikola Pečko i Božidar Podhraški iste godine polažu taekwondo crni pojas 1. Dan. Pod vodstvom majstora Podhraškog i Pečka bivši članovi karate kluba Kata 1969. registriraju Taekwondo Centar Zagreb. Taekwondo Centar Zagreb 1971. godine ustupa svoju registraciju Taekwondo savezu Hrvatske pa se kao klub ponovno registrira.

Klub od tada pa do danas bez prestanka aktivno djeluje u razvoju taekwondo-a na ovim prostorima. Osvaja brojna odličja na državnim i međunarodnim natjecanjima, ali nikad ne zapostavlja treniranje tradicionalnog taekwondo umijeća. Ulaskom u Hrvatsko športsko društvo Ban Keglević 2003. u kojem su još i streljački i stolnoteniski klub tada mijenja naziv u Taekwondo Centar Zagreb – Ban Keglević.

U suradnji sa ostalim klubovima povečavaju se športske aktivnosti i športski društveni život kluba. Raste članstvo i pomlađuje se. Pod trenerskim vodstvom majstora Domagoja Pečko 6. Dan i Branimira Pečko 6. Dan, a uz stručne savjete predsjednika kluba majstora Nikole Pečko 8. Dan, utemeljitelja taekwondoa u Hrvatskoj a i šire, danas vježba preko 150 članova od kojih najviše djece, djevočica i dječaka predškolskog i školskog uzrasta, kao i mladića i djevojaka. U klubu asistiraju još i Irena Pečko 4. Dan, Mario Raketić 2. Dan, Matija Lukač 2. Dan, Ivan Krpina 1. Dan i Neven Šego 1. Dan. Treninzi su organizirani u malim grupama od jutra do večeri prema dobnim i interesnim skupinama. Osim sportskog treninga organiziraju se i rekreativne grupe za djecu kao i za odrasle, pa i za starije članove.

Upisi:

Bleiweisova 28, Zagreb

Odgovori

Back to top button