Fitness

Važno je imati pozitivno razvijen stav o cjeloživotnom tjelesnom vježbanju

Uspješan stav prepoznat ćemo ako je njegova primjena prisutna u svakodnevnom životu čovjeka, a u suprotnom on će ostati prazna fraza. Cjeloživotno tjelesno vježbanje imat će svoju svrhu ukoliko bude sastavni dio cjeloživotnog učenja o potrebi za kretanjem u uvjetima hipokinezije.

Razmišljanje da je tjelesna aktivnost namijenjena samo za nekog drugog, u današnjim uvjetima življenja nema odgovarajuće uporište u filozofiji slobodnog vremena i sporta.

Promatranje sportskih događanja i ulaganje u sport i sportske objekte, samo s ciljem postizanja sportskog rezultata neće nadomjestiti biotičku potrebu većine stanovništva za tjelesnom aktivnošću.

Iskonska čovjekova potreba za kretanjem ne može i ne smije biti u podređenom položaju u odnosu na bilo koju drugu ljudsku aktivnost.

Stoga je potrebno daleko više ulagati u izgradnju sportskih objekata za masovnu tjelesnu aktivnost pučanstva, počevši od školskih dvorana, te omogućavanja svakodnevne tjelesne aktivnosti djece i omladine.

Navike redovitog tjelesnog vježbanja treba stvoriti u mladosti, jer očito dosadašnja dva sata tjedno nastave tjelesne i zdravstvene kulture, nisu dovoljna.

Treba izgraditi dovoljan broj biciklističkih i trim staza, bazena za građanstvo, šetnica, otvorenih igrališta itd. Također je potrebno uvoditi u nacionalne programe redovitu tjelesnu aktivnost koja će biti prilagođena svim građanima različitih uzrasta i sposobnosti.

Redovita primjena tjelesnog vježbanja pojedinca može imati instrumentalnu ili intrinzičnu vrijednost. Iako instrumentalna vrijednost može biti važnija, ne možemo zanemariti niti intrinzičnu vrijednost ako ona pokreće većinu stanovništva na tjelesno vježbanje, a da se pri tom postižu pozitivne antropološke transformacije kod svakog pojedinca.

Stoga treba promicati te vrijednosti jer su one razlozi za masovno tjelesno vježbanje pod optimalnim tjelesnim opterećenjem.

Samo čovjek koji ima pozitivno razvijen stav o potrebi redovite tjelesne vježbe, te ga primjenjuje u stvarnosti, paralelno sa stjecanjem intelektualnih znanja i vještina, te ostalih osobina potrebnih za njegov prosperitet, bit će u potpunosti izgrađena osoba.

Odgovori

Back to top button