Autor: Boris
Datum objave: 16.01.2009
Komentari:
Morate se logirati ili registrirati da bi ocijenili ovaj članak
0,00


HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ

SEMINAR ZA SUCE

Sudačka Udruga u suradnji sa Udrugom trenera organizira godišnji seminar za suce i trenere koji će se održati u Vrbovcu dne 31.01. 2009. godine (subota) u dvorani II Osnovne škole u Vrbovcu, s početkom u 11:30 sati.

Sudjelovanje na seminaru obavezno je za sve suce iz Hrvatske svih međunarodnih i nacionalne kategorije (osim u slučaju stvarno neodgodivih obaveza koje je potrebno unaprijed najaviti i obrazložiti). Sudac koji neopravdano ne nazoči seminaru neće moći suditi nijedno suđenje u zemlji i inozemstvu do slijedećeg sudačkog seminara.

Sudjelovanje je također obavezno i za trenere hrvačkih klubova, te za nove kandidate za hrvačke suce.
Seminarom će rukovoditi međunarodni suci Davor Petanjek i Zvonko Očić, te hrvački treneri.

OKVIRNI PROGRAM SEMINARA:
Početak seminara u 11:30 sati
- Uvodno izlaganje predsjednika Udruge hrvačkih sudaca Hrvatske gosp. Davora Petanjeka,
- Video prezentacija, pitanja i diskusija.
- Izvješće sa trenerskog seminara iz Dortmunda XI/2008 - Tomislav Vukelić
- Iskustva sa međunarodnih natjecanja u 2008 – Davor Petanjek i Zvonko Očić
- Smjernice o radu sudaca u 2009. , ujednačavanje kriterija, suradnja sa trenerima, te diskusija o nastupu i radu naših sudaca na domaćim i stranim natjecanjima -Davor Petanjek i Zvonko Očić.

- Teorijski dio ispita za nove suce hrvanja (30 minuta) - Tibor Fekete. Ispit će se sastojati od testa od 15 - 20 pitanja vezanih uz aktualna Međunarodna hrvačka pravila, te bodovanje akcija i borbi prikazanih na videu pa molimo kandidate da se pripreme za ispit.

- Pauza, priprema i održavanje nogometnog susreta suci – treneri ( okvirno oko 13.30 sati)

- Druženje sudionika seminara (okvirno oko 14.30 sati)

Sudionici seminara dužni su prije seminara uplatiti kotizaciju u iznosu od 50,00 kn (pedeset kuna).

U cilju proširenja sudačke baze, apeliramo na sve klubove, da na seminar pošalju što više kandidata za nove suce hrvanja kojima ćemo dati snažnu podršku pri napredovanju i usavršavanju.

Praktični dio za nove suce hrvanja održati će se na natjecanjima tijekom 2009. godine o čemu će kandidati biti pravovremeno informirani.

Prije samog seminara koji počinje u 11.30 sati, održat će se i redovita godišnja skupština UHSH s početkom u 10.00 sati.
1277
Kategorije: Hrvanje
Nek se čuje i Vaš glas

Morate se logirati ili registrirati da bi mogli napisati komentar
Najpopularnije
Najnovije